یخچال شارپ 6 فوت بدون برفک است و یخدان داخلی ندارد. این محصول از نوع یخچال اداری است و برای بیمارستانها، فروشگاه ها، دانشگاه ها و ادارجات بکار می رود.