کولر گازی 24000 شارپ با مدلهای AH-A24PCS، AH-A24SEM، AH-AP24SHM و AY-A24ECI سرد و گرم تک پنل توانسته با ضربه پرتاب 20 متری و قدرت سرمادهی بالا خود را از دیگر کولرگازها جدا کند.