بهترین لباسشویی شارپ 8 کیلویی به مدل FE814 و FS814 تعلق دارد که 1400 دور خشک کن داشته و 15 برنامه متنوع برای انواع لباسها دارد. مصرف برق و آب در این مدلها رتبه A+++ است.