کولر گازی 24000

کولر گازی 24000 برای خانه های 70 تا 100 متر مناسب است. هر چه قدر موتور کولرگازی قوی تر باشد سرمادهی کولر بیشتر است. کولرگازی شارپ 24000 دارای انواع متنوعی در کارایی است که به شرح زیر است.