دستگاه کپی شارپ یکی از بهترین مارکهای کپی است که قابلیت اسکنر و چاپ را دارد. دستگاههای کپی شارپ به صورت صنعتی، فروشگاه هی و خانگی تولید می شود و قابلیت های فراوانی دارد.