تصفیه هوای شارپ KC-G60SA دستگاه خانگی است که برای افرادی که شیمیایی هستند یا دارای ناراحتی آسم دارند بسیار مناسب است. با فیلترهای چندگانه هیچ گونه آلودگی را در منزل نخواهید داشت.