تصفیه هوای شارپ KC-G50SA یکی از کارامدترین انواع تصفیه هوای خانگی است که برای منزل و محل کار مناسب است. فیلترهای چند گانه آن به استرلیزه کرده هوا کمک می کند.