اسپیکر شارپ

اسپیکر دارای دو باند قدرتمند اما با اندازه کوچک است. اسپیکر شارپ ژاپن پرقدرتمندترین صدای دالبی را پخش می کند و از لحاظ قیمت و مشخصات در بین نمونه های مشابه خارجی، برترین است.